Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Elina Vahvaselkä tmi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.10.2020. Viimeisin muutos 27.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Elina Vahvaselkä tmi
Siikaniementie 1, 50800 Mikkeli
vahvaselkaelina@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elina Vahvaselkä, vahvaselkaelina@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Elina Vahvaselkä tmi kerää välttämättömät tiedot yrityksen asiakasrekisteriin. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (mikä)
- julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tallennettavat tiedot

Asiakkaasta tallennetaan asiakkaan ilmoittamat tiedot: nimi, yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) sekä annetut tiedot perhesuhteista ilmoittautumisen yhteydessä, olennaiset terveystiedot (allergiat) joita vanhemmat ilmoittavat. Alaikäisen kyseessä ollessa myös huoltajan yhteystiedot varmistetaan.

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkuustiedot Elina Vahvaselkä tmi säilyttää manuaalisina ja/tai digitaalisina. Digitaaliset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla, manuaaliset säilytetään lukituissa tiloissa. Ainoastaan rekisterin omistaja käsittelee henkilötietoja.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tallennetut tiedot voi tarkistaa rekisterin pitäjältä (Elina Vahvaselkä).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakasrekisteristä (sähköpostista, mediasta) tai muualta tai poistaa tietoja mahdollisuuksien mukaan itse.