Nuorten jooga

Nuorten jooga

Nuorten jooga on suunnattu noin 11-17-vuotiaille, yläkouluikäisille ja toisen asteen opiskelijaikäisille. Tunnin kesto on 45-60 minuuttia.

Nuoruus on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten mullistusten aikaa, jolloin nuoren kehitystehtävä on itsenäistyä, etsiä identiteettiään ja minuuttaan. Tämän elämänvaiheen tukemisessa nuori tarvitsee työkaluja joilla tutustua omaan muuttuvaan minäänsä. 

Jooga ei ole suorituskeskeistä eikä kilpailullista. Nuorten joogaan eivät kuulu vaativat asanat eivätkä äärivenyttävät liikkeet vaan lempeys, palauttavat liikkeet ja rauhoittavat ja vahvistavat liikesarjat. Teini-iässä koko keho on kasvuvaiheessa, jolloin liikkeissä korostuu hallinta ja ääriasentojen välttäminen.

Nuorten joogassa korostuu rauhallisuus, rentoutumisen harjoitteleminen, itsetuntemus ja itsensä kuuntelu. Tunnin tarkoituksena on ennen kaikkea luoda hyvää oloa omassa kehossa olemisesta, lisätä luottamusta omaan kehoon sekä edistää positiivista kehosuhdetta. Tarkoitus ei ole muuttaa kehoa tai ajatuksia, vaan olla oman kehon ja sen tuntemusten kanssa juuri sellaisessa olotilassa, mikä kulloinkin on.

Palautuminen ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo ovat keskeinen osa nuorten joogaa. Tunneilla tutustumme kehon rauhoitusmekanismeihin esimerkiksi hengitysharjoitusten kautta, sekä tutustumalla hengityselimistön toimintaan, palleahengitykseen sekä hengityksen havainnointiharjoituksiin. Hengitystä yhdistetään joogassa liikkeeseen, minkä vuoksi joogaa voidaan myös kutsua tietoiseksi liikkeeksi.

Tunneilla on erilaisia teemoja, joissa tutustutaan kehoon erilaisin tavoin. Teemoja voivat olla esimerkiksi kehon toiminta, palautuminen, vireystilan sääteleminen, aivojen hyvinvointi tai keho-mieliyhteys. Toiveita erilaisista teemoista otetaan vastaan ja tuntien sisältö räätälöityy osallistujien ja heidän toiveidensa mukaisesti.

Nuorten joogaa on mahdollista toteuttaa monissa erilaisissa ympäristöissä.Tulevat kurssit ja tunnit

Tällä hetkellä ei tiedossa olevia tunteja tai kursseja.

Mikäli kiinnostuit nuorten joogasta, kysy toki lisää kurssien järjestämisen mahdollisuuksista tai tutustumistunneista.

Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan vahvaselkaelina@gmail.com 

Jokainen osallistuja huolehtii itse tarvitsemistaan vapaa-ajan vakuutuksista ja osallistuminen tapahtuu omalla vastuulla. Joogatunneilla mahdollisesti tapahtuvia tai joogatunnista mahdollisesti seuraavia sairastapauksia tai loukkaantumisia varten osallistuja huolehtii omista vakuutuksistaan. Jokainen vastaa myös omasta omaisuudestaan.